RAZVOJ NEČESA VELIKEGA

SPOZNAJTE PROJEKT PAMETNA PIVOVARNA

V teku je razvoj pametne pivovarne pod okriljem konzorcija petih podjetij. Sodelujejo Chipolo, Mithraeum, GNS Plus, Lotrič Meroslovje in Pivovarna Vizir.

RAZVOJ NEČESA VELIKEGA

SPOZNAJTE PROJEKT PAMETNA PIVOVARNA

V teku je razvoj pametne pivovarne pod okriljem konzorcija petih podjetij. Sodelujejo Chipolo, Mithraeum, GNS Plus, Lotrič Meroslovje in Pivovarna Vizir.

Našteta podjetja imajo veliko izkušenj in znanja vsako na svojem področju. Cilj je razviti tako povsem avtomatsko pametno pivovarno kot tudi zajeti kompleten proces varjenja piva od priprave surovin, do končnega pakiranja in sledenja na trgu. Gre za eno najbolj avtomatiziranih majhnih pivovarn na svetu s podporo skozi celoten proces.

Ker je običajno človek najšibkejši člen, bo tehnologija v podporo, vodenje in spremljanje vpletena v proces na vsakem koraku. Razvijamo tako mobilne aplikacije, kot spletni in oddaljen dostop do sistema.

Pametna Mikro Pivovarna 5.0

Cilj projekta PMP 5.0 je avtomatizacija in digitalizacija (vključitev merilne senzorike na kritična mesta delovnega procesa) vseh ključnih delovnih procesov, s katero se bo lahko računalniško nadzorovalo in kontroliralo posamezne procese obdelave in varjenja piva. S tem se bo bistveno zmanjšala možnost napak, obenem pa zagotovila sledljivost in ponovljivost postopkov varjenja piva, kar bo zagotavljalo konstantno kakovost končnega produkta. Integrirano IT sistemsko rešitev, ki se bo v fazi postavitve demo pilotnega projekta modificirala za potrebe delovanja mikro pivovarne, bo možno aplicirati tudi v druge branže in delovne procese, ki temeljijo na podobnih delovnih postopkih, s čimer bo DP projektu zagotovljena širina in trajnost.

Za delo na projektu so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja Chipolo d.o.o., Mithareum d.o.o., GNS Plus d.o.o., Vizir d.o.o. in Lotrič Metrology d.o.o.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si. Višina celotnih stroškov operacije: 2.976.675,00 EUR , višina sofinanciranja: 1.342.511,60 EUR.

KONTAKT
NAŠE PIVO
KATALOG
O NAS
POVPRAŠEVANJE
KONTAKTNAŠE PIVOKATALOGO NASPOVPRAŠEVANJE

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko vavčerja za digitalni marketing.